Stichting VEEN heet sinds eind december 2022  Stichting de 12 reeuwijkse plassen

Bericht van de stichting – november 2023

Bericht van de stichting – november 2023

Door voorzitter Hans Richters In elke nieuwsbrief geven we een kort inkijkje in waar we ons als team zoal mee bezig houden, hieronder de update voor november 2023. In memoriam Joop Gravesteijn Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Joop Gravesteijn. Velen...
Emissieloos varen

Emissieloos varen

Door Hedwich Kuipers (Watersportverbond) In steeds meer gemeenten in Nederland wordt emissieloos varen ingezet, een maatregel die moet helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Amsterdam is hiervan het bekendste voorbeeld. Vanaf 2025 mag je in de binnenstad alleen...
“De spotvogel”

“De spotvogel”

Reageren op een bericht of iets op de agenda zetten? Geef hier uw opinie. Wat valt op in het plassengebied, wat kan beter en vooral, wat vind je ervan? En dan het liefst met een eigenwijze, zo niet ongezouten mening hoe u het zelf zou aanpakken. Alles met een dikke...
Duurzame parkeerplaats in het Reeuwijkse Hout

Duurzame parkeerplaats in het Reeuwijkse Hout

Door Ties Ittmann, Boswachter Publiek Staatsbosbeheer. Begin 2021 werd een tender (aanbesteding) voor Solar Carports uitgeschreven door Groenalliantie Midden-Holland voor de bouw van met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen in het Reeuwijkse Hout. Aan DSG – een...
De eerste honderd dagen!

De eerste honderd dagen!

Door Wouter de Waal Ik weet niet of het exact honderd dagen zijn dat ik nu in Reeuwijk rondloop, maar het zal vast niet zoveel schelen. Het idee achter zo’n honderd-dagen-verhaal is dat je al wel een beetje weet hoe alles eraan toegaat, maar dat je nog niet totaal...
Minicursus Korstmossen en luchtkwaliteit

Minicursus Korstmossen en luchtkwaliteit

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen organiseert de 4e en laatste minicursus van dit jaar: Korstmossen en luchtkwaliteit. De theorieavond vindt plaats op woensdagavond 29 november en het  praktijkdeel op zaterdagochtend 2 december. Korstmossen en Luchtkwaliteit,...
Samen de natuur beheren op het eiland de Grote Akker

Samen de natuur beheren op het eiland de Grote Akker

Op zaterdag 4 november is de landelijke natuurwerkdag. Op vele plaatsen in het gehele land werken vrijwilligers aan natuurherstel. Ook op de Reeuwijkse plassen. Eiland de Grote Akker in de plas Ravensberg De groep vrijwilligers van het IVN IJssel en Gouwe maakt een...
Donatie-overeenkomst met Adessium

Donatie-overeenkomst met Adessium

Op 21 september jl. is een donatieovereenkomst gesloten tussen de stichting en Adessium Foundation. Voorzitter Hans Richters en penningmeester Paul Munters plaatsten hun handtekening in het bijzijn van programmadirecteur Martijn Meijer, programmamanager Loïs Schotanus...
Oeverherstel: de ‘Sluipwijkse’ methode

Oeverherstel: de ‘Sluipwijkse’ methode

Door Ties Ittmann, Boswachter Publiek Staatsbosbeheer. In de Reeuwijkse polders zijn afkalving en inspoeling hot items. Hierdoor gaan hectares aan land verloren. Om dit tegen te gaan wordt er hard gewerkt door Staatsbosbeheer aan gefaseerd oeverherstel in onder andere...
Verslag mini-cursus Natuuroevers

Verslag mini-cursus Natuuroevers

Door Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. De minicursus Natuurvriendelijke Oevers (NVO) van 13 en 16 september jl. was het vervolg van de minicursus uit december 2019. Ontwikkelingen en inzichten gaan tenslotte continu door. Op de theorieavond van 13 september werden 2...
En daar land je dan!

En daar land je dan!

Door Wouter de Waal En daar land je dan als kersverse Gebiedsmanager in de 12 Reeuwijkse Plassen. Een gebied dat ik me vooral herinner van een keertje zeilen als kleine jongen met mijn oom en tante. En met name dan dat de mast van die oude centaur doormidden brak. Wat...
Bericht van de stichting – september 2023

Bericht van de stichting – september 2023

Door voorzitter Hans Richters In elke nieuwsbrief geven we een kort inkijkje in waar we ons als team zoal mee bezig houden, hieronder de update voor september 2023. Wouter Onze gebiedsmanager Wouter de Waal is voortvarend bezig zich verder in te leven in de complexe...
HHR Maatregelen verbetering waterkwaliteit

HHR Maatregelen verbetering waterkwaliteit

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is er al veel aandacht voor de verslechterde kwaliteit van het water en de noodzaak om vervuiling tegen te gaan. De eerste mijlpaal was het aansluiten van de lintbebouwing in de plassen op de riolering, zodat hun afvalwater niet...
Vang de watermonsters

Vang de watermonsters

De Citizen Science groep van de Natuuracademie Reeuwijkse plassen is de afgelopen tijd druk in de weer geweest met het bepalen van de waterkwaliteit. De groep hanteert de methodiek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (toelichting verderop). De eerste metingen...
Handhaving helpt de waterkwaliteit

Handhaving helpt de waterkwaliteit

Toezicht op vaarregels en het hebben van een vaarontheffing lijken op het eerste oog los van waterkwaliteit te staan. Toch zorgen zij ervoor dat de kenmerken en waarden van het plassengebied beschermd worden. Door boten afstand te laten houden van de oever en...
Broedsucces van zwarte stern: “Geef nooit op!”

Broedsucces van zwarte stern: “Geef nooit op!”

De zwarte stern (Chlidonias Niger) is een prachtige verschijning en al eeuwen een bekende gast in de laagveengebieden. Deze sternsoort komt ieder jaar vanuit West-Afrika onze polders opzoeken om te broeden op de krabbenscheer en gele plomp, waarmee de heldere...
Bericht van de stichting – juli 2023

Bericht van de stichting – juli 2023

De Plassenraad is dit jaar 5 keer bijeen gekomen. De agenda is tot nu toe gericht op de transitie van de stichting zoals de benoeming van bestuursleden, de procedure voor invulling van de natuurzetel en statutair te regelen zaken. De Plassenraadleden kunnen zelf...
Goed voorbereid de plas op

Goed voorbereid de plas op

Wethouder Plassengebied, Jan-Leendert van den Heuvel en de Stichting De 12 Reeuwijkse plassen vragen aandacht voor de regels en respect voor de natuur. Dit zijn immers voorwaarden voor een plezierige en mooie vaartocht. Hierover heeft Kijk op Bodegraven Reeuwijk in de...
Onze gebiedsmanager per 1 juni: Wouter de Waal

Onze gebiedsmanager per 1 juni: Wouter de Waal

Een belangrijke stap voor het behoud en de bevordering van de waarden van de Reeuwijkse Plassen is gezet met de aanstelling van Wouter de Waal als gebiedsmanager. Op vrijdag 26 mei hebben het bestuur en Wouter het contract getekend om per 1 juni van start te gaan. In...
Ganzen en biodiversiteit in de Reeuwijkse plassen

Ganzen en biodiversiteit in de Reeuwijkse plassen

Iedereen die in het plassengebied woont, werkt of recreëert, weet het: er leven veel ganzen in het gebied. Over hoe hier meer om te gaan, zijn de meningen verdeeld. We hebben Staatsbosbeheer Groene Hart, Peije ‘t Lam gevraagd om uitleg te geven over hun visie. Er...
Van de Natuuracademie: Citizen science waterkwaliteit

Van de Natuuracademie: Citizen science waterkwaliteit

In elke nieuwsbrief nemen we een bericht mee van De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. De natuurwaarden staan onder druk en gezamenlijk willen we het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten in het gebied vergroten. Doel is om kennis te delen hoe...
Goed nieuws: ANBI status!

Goed nieuws: ANBI status!

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen heeft per 25 januari 2023 de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst onze stichting beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We zijn hierdoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen...

Vacature: Gebiedsmanager Reeuwijkse Plassen

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen start dit jaar met de uitvoering van de gebiedsvisie ‘Reeuwijkse Plassen: uniek verleden, evenwichtige toekomst’. We zoeken per 1 april 2023 een gebiedsmanager die professioneel en slagvaardig het voortouw neemt bij het opstellen van...
Minicursus ‘Bagger en veenbonken, een probleem?’

Minicursus ‘Bagger en veenbonken, een probleem?’

Moeten de Reeuwijkse Plassen uitgebaggerd worden, of juist niet? Wat is goed voor de natuur? Dit thema staat centraal op de volgende minicursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. Woont u in of geniet u van het Plassengebied, geef u dan op. Dit keer beginnen we...
Stichting VEEN heet sinds 1.1.2023 Stichting de 12 Reeuwijkse plassen

Stichting VEEN heet sinds 1.1.2023 Stichting de 12 Reeuwijkse plassen

Nadat er door VEEN een aantal grote projecten tot het herstel van de natuurwaarden in het plassengebied zijn gerealiseerd, bleek in de loop van 2019 dat het noodzakelijk was om het herstel en onderhoud van de natuurwaarden een nieuwe impuls te geven. Dit heeft in 2021...
Minicursus ‘Zorgen om insecten in de Reeuwijkse Plassen?’

Minicursus ‘Zorgen om insecten in de Reeuwijkse Plassen?’

De insectenstand baart zorgen, ook in het Plassengebied. Hun leefomgeving verslechtert door afnemende biodiversiteit en matige waterkwaliteit. Minder insecten betekent naast bestuiving van bloemen door o.a. vlinders, ook minder voedsel voor vogels en vissen.  Insecten...
Uitnodiging bijeenkomst Gebiedsvisie 2021 -18 januari 2022

Uitnodiging bijeenkomst Gebiedsvisie 2021 -18 januari 2022

UITNODIGING  Gebiedsbijeenkomst  –  Verder met de gebiedsvisie Reeuwijkse plassen Beste genodigde, In maart 2021 is de gebiedsvisie “Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” gepresenteerd. Sindsdien is er veel gedaan en losgemaakt. Met...

Verslag bijeenkomst voor en met eigenaren in het gebied, 9 november 2021

In maart 2021 is de gebiedsvisie “Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” gepresenteerd. Bedoeld voor inwoners en eigenaren in het gebied om er kennis van te nemen en te vernemen wat men daarbij van belang vindt. Sindsdien is er veel gedaan en is er...
Gebiedsvisie 2021 – werkbezoek gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Gebiedsvisie 2021 – werkbezoek gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Op vrijdag 12 november 2021 heeft gedeputeerde Berend Botjer van de provincie Zuid-Holland (links onder op de foto) de Reeuwijkse plassen bezocht. Het werkbezoek stond in het teken van de Gebiedsvisie 2021 ‘Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst’ en...
Gebiedsvisie – Opzet nieuwe stichting – bijeenkomst voor eigenaren in Reeuwijkse plassen

Gebiedsvisie 2021 – Aanpak plassengebied door nieuwe stichting

Reeuwijk wo 15 sep 2021, 8:52 – Kijk op Bodegraven-Reeuwijk door Bert Verver Begin dit jaar overhandigde voorzitter van Stichting VEEN Peter Blanken de toekomstvisie voor de se Plassen aan wethouder Odd Wagner. Afgelopen maanden is er door drie werkgroepen hard...
Gebiedsvisie – Opzet nieuwe stichting – bijeenkomst voor eigenaren in Reeuwijkse plassen

Webinar 9-3-2021 – Gebiedsvisie Reeuwijkse plassen 2021

Op 9 maart 2021 is er een webinar georganiseerd over de Gebiedsvisie op de Reeuwijkse Plassen. Hierbij waren meer dan 100 mensen aanwezig. Gestart werd met een korte presentatie met toelichting van de Gebiedsvisie, welke is voorafgegaan met een kort filmpje over het...
Niet Varen op Kerfwetering in broedseizoen

Niet Varen op Kerfwetering in broedseizoen

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van de eilanden en in natuurvriendelijke oevers van de Kerfwetering, gelegen in het oostelijke deel van de plas Gravenkoop. De Kerfwetering staat ook wel bekend als de “Kalverstraat”. Het met rust laten van dit...
Nieuwe Gebiedsvisie 2021

Nieuwe Gebiedsvisie 2021

Stichting VEEN presenteert visie “De Reeuwijkse Plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” Bodegraven-Reeuwijk, 19 februari 2021 Peter Blanken, voorzitter van de stichting Verenigde Eigenaren en Natuurontwikkeling (VEEN) heeft vandaag aan Wethouder Odd Wagner van...
Nieuw account voor vaarontheffingen

Nieuw account voor vaarontheffingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de website van de stichting VEEN volledig vernieuwd, waardoor ook de verwerking van de aanvragen sneller en efficiënter is geworden. Dit betekent wel dat aanvragen voor de week- en jaarontheffingen met ingang van 1.1.2021 digitaal via...
Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2021

Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2021

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een...
Voorkom gevaarlijke situaties tussen vaartuigen en zwemmers

Voorkom gevaarlijke situaties tussen vaartuigen en zwemmers

Zeker op warme dagen is het heerlijk varen, surfen en zwemmen in de Reeuwijkse Plassen. Maar dit kan, met name voor zwemmers, tot gevaarlijke situaties leiden. Zwemmers zijn meestal niet duidelijk zichtbaar en worden daardoor niet of te laat gezien door bestuurders...

Projecten Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen nagenoeg afgerond

Het resultaat van een investering van 1,5 miljoen euro Stichting VEEN heeft tot doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te herstellen. In 2015 heeft de stichting een overeenkomst gesloten met de Provincie Zuid-Holland, de zogenaamde...
0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg

  Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten