Bericht van de stichting – november 2023

Door voorzitter Hans Richters

In elke nieuwsbrief geven we een kort inkijkje in waar we ons als team zoal mee bezig houden, hieronder de update voor november 2023.

In memoriam Joop Gravesteijn

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Joop Gravesteijn. Velen kennen Joop als secretaris van de Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen waaraan hij al sinds 2002 verbonden was. Vanuit De Sluipwijkse Plassen heeft hij geruime tijd deel uit gemaakt van het bestuur van de Stichting VEEN. Joop kennen we vooral als kritisch volger van allerhande beleid en regelgeving die betrekking hadden op het Plassengebied zoals toekomstvisies, bestemmingsplannen, peilbesluiten, leggers, provinciale (subsidie)regelingen etc. Menigmaal zorgde hij ervoor dat zienswijzen werden ingediend waarin het Plassenbelang tot uitdrukking werd gebracht. Deze inbreng leidde niet zelden tot een aanpassingen in de plannen. Joop was een betrokken en zorgzaam mens waarop je altijd een beroep kon doen. We gaan zijn vriendschap, kennis en inzet enorm missen.

Verbetering natuurwaarden

Binnen de stichting wordt hard gewerkt aan een tweetal zaken die moeten leiden tot herstel en verbetering van de natuurwaarden in het gebied. Het eerste betreft het revitaliseren van de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP). Dit is een al langer bestaande regeling die subsidiemogelijkheden biedt aan eigenaren voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De regeling is hier en daar aangepast en geldt straks ook voor het herstel van eilanden en voor het beheer en onderhoud van oevers en eilanden. De subsidieregeling wordt vanaf januari weer opengesteld. In de volgende nieuwsbrief volgt verdere informatie.

Programma Landelijk Gebied

Het tweede project waaraan wordt gewerkt is het invullen van een projectaanvraag in het kader van het Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). In dit programma wordt voorzien in uitgebreide subsidiemogelijkheden voor natuurherstel met het doel te kunnen voldoen aan Europese richtlijnen ten aanzien van de verbetering van de biodiversiteit, zoals de vogel- en de habitatrichtlijn. Een soortgelijke richtlijn is de Kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat al het water in Nederland in 2027 een goed leefgebied moet vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

De projectaanvraag zal een globaal beheer- en ontwikkelplan voor de natuur uiteenzetten in lijn met de gebiedsvisie. Voor de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van expertise uit het gebied. De leden van de Plassenraad zijn betrokken in deze planfase voor aanvulling, bijsturing waar nodig en uiteindelijk goedkeuring voordat de projectaanvraag ingediend wordt bij de provincie.

De concrete uitwerking van de plannen waarbij de eigenaren aan zet zijn, uiteraard op basis van vrijwilligheid, start zodra de goedkeuring van de (globale) projectaanvraag door de provincie is verkregen. Vermoedelijk zal dat op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2024 het geval zijn. Niet eerder zijn de plannen en financiering voldoende duidelijk om hierover met geïnteresseerde eigenaren in gesprek te kunnen gaan en om gezamenlijk tot een nadere invulling te komen. Het is dus een traject van lange adem. De verwachting is dat de planfase met de eigenaren tijd nodig heeft en dat er niet voor 2026 met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen (onder  voorbehoud groen licht).

Verbetering veiligheid doorvaarten

De stichting gaat de komende periode het gesprek aan met eigenarenverenigingen, watersport en eigenaren om de veiligheid bij doorvaarten te bespreken. Het gaat hierbij vooral om de staken die bij de doorvaarten geplaatst zijn. We streven naar een oplossing die zowel voor de watersport als voor de eigenaren aanvaardbaar is.

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten