Ontstaansgeschiedenis

De Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen is met ingang van eind 2022 een vervolg op de Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN.

De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december 1999. Vanaf de 60-er jaren vorige eeuw verbood de gemeente Reeuwijk op de Reeuwijkse Plassen te varen, tenzij men een ‘vaarvergunning’ had. De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen maakten daartegen om twee reden bezwaar.

Omdat 80% van de Reeuwijkse Plassen particulier eigendom en 20% gemeentelijk eigendom is betwistten de eigenaren de zeggenschap van de gemeente over de totale Reeuwijkse Plassen. De gemeente Reeuwijk voegde destijds de opbrengst toe aan de gemeentelijke kas en besteedde geen geld aan het onderhoud van de natuur- en landschapwaarden en oevers.
De particuliere eigenaren eisten betere maatregelen voor natuurherstel, een bijdrage aan het eigen onderhoud van de oevers en beter toezicht op de naleving van de regels betreffende het varen. De vaarvergunningen werden daarna door de gemeente opgeheven.

De vele overleggen tussen de eigenaren van de plassen en de gemeente hebben ertoe geleid, dat er afspraken gemaakt zijn. Zo werd afgesproken dat er over de ‘openbaarheid’ van het vaarwater van de Reeuwijkse Plassen niet verder zou worden gesproken of getwist. Tevens is afgesproken om met elkaar voor het behoud en herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden te zorgen, de recreatiedruk op de Reeuwijkse Plassen te reguleren en het vaargedrag te controleren. De georganiseerde watersport, verenigd in de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP) heeft zich later ook akkoord verklaard met de deze afspraken. Gemaakte afspraken tussen partijen zijn in 2007 vastgelegd in het convenant. Zie downloads –> Covenant.

De Gemeente Reeuwijk stelde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Gemeente Reeuwijk) nieuwe regels betreffende het varen op. Daarin werd bepaald dat het varen op de Reeuwijkse Plassen verboden is, tenzij men daarvoor een vaarontheffing bezit. De leges die daarvoor worden berekend, worden na aftrek van de kosten, beschikbaar gesteld voor subsidies voor het natuurherstel. Om dit alles te realiseren werd de Stichting VEEN opgericht.

Alle bestaande afspraken met en regelingen van de gemeente Reeuwijk werden bij de fusie tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 1 januari 2011 overgenomen.

Nieuw elan en nieuwe opzet.

Nadat er door VEEN een aantal grote projecten tot het herstel van de natuurwaarden in het plassengebied zijn gerealiseerd, bleek in de loop van 2019 dat het noodzakelijk was om het herstel en onderhoud van de natuurwaarden een nieuwe impuls te geven. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een Gebiedsvisie.

Teneinde de nieuwe Gebiedsvisie ook op een professionele wijze te kunnen uitvoeren, bleek het wenselijk om hiervoor ook een passende organisatie op te zetten, bestaande uit een plassenraad, een dagelijks bestuur en een gebiedsmanager. Gezien het belang van de natuur is besloten om in de plassenraad ook een zetel toe te kennen aan een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie. In 2022 zijn er na uitgebreid overleg met alle partijen nieuwe statuten opgesteld. Met de Gebiedsvisie 2021, nieuwe statuten en een passende organisatie denkt de stichting De 12 Reeuwijkse Plassen een goede basis te hebben voor het toekomstige behoud en herstel van de natuurwaarden in het plassengebied.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten