Bericht van de stichting – februari 2024

(Bestuursvoorzitter Hans Richters)

Wat heeft ons, het bestuur en de gebiedsmanager, de afgelopen periode van de straat gehouden? Afgezien van het verder werken aan een solide fundament van onze organisatie, zijn er een aantal onderwerpen waar we nu hard aan trekken. Onderwerpen waarvoor de stichting feitelijk is opgericht en waar u als bewoner en/of gebruiker hopelijk spoedig het resultaat zult zien.

Bestemmingsplan 2e herziening Plassengebied
Zo zijn er door de stichting teksten aangedragen voor de zienswijzen die door een aantal belanghebbende partijen in het gebied zijn ingediend op het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Plassengebied’. Een aantal aanpassingen in deze 2e herziening staan op zeer gespannen voet met het streven om de natuurwaarden in het gebied te herstellen en waar mogelijk te verbeteren. Dit streven is onder andere verwoord in de Toekomstvisie van de gemeente zelf en in onze eigen gebiedsvisie, Reeuwijkse Plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst. Het resultaat van deze inbreng moet straks blijken uit de uiteindelijke besluitvorming door de Gemeenteraad, naar verwachting rond de zomervakantie.

Stimuleringsregeling (SRP)
Een ander onderwerp is het nieuw leven inblazen van de Stimuleringsregeling (SRP), een subsidieregeling voor eigenaren in het plassengebied. Deze regeling wordt geheel herzien en uitgebreid. Niet alleen de aanleg van natuurvriendelijke oevers maar straks ook het onderhoud maakt deel uit van de herziene regeling. Daarnaast komen er nieuwe voorwaarden, waarbij speciale aandacht is voor de bescherming van het resultaat van de gedane investering over een langere periode. Nog voor de zomer hopen we dat de eerste projecten kunnen worden aanbesteed.

Projectvoorstel Programma Landelijk Gebied Zuid-Holland
Waar de afgelopen maanden veel energie in is gestopt, is de aanvraag voor een subsidie in het kader van het Programma Landelijk Gebied Zuid-Holland. Op verzoek van de provincie hebben we een projectvoorstel geschreven waarbij diverse partijen in het gebied, het ecologisch adviesbureau Watersnip en ook het Hoogheemraadshap van Rijnland en de gemeente Bodegaven-Reeuwijk nauw betrokken zijn. Het doel van het ingediende voorstel is om door het treffen van een reeks maatregelen een verbetering van de waterkwaliteit en de natuurwaarden (biodiversiteit) binnen het plassengebied (onderdeel van Natuur Netwerk Nederland) te realiseren. Beide voldoen op dit moment nog niet aan de normen die daaraan door de overheid worden gesteld.

Dit voorstel is na goedkeuring van de Plassenraad (Raad van Toezicht) onlangs ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Het voorstel is pas een begin, er moet nog veel werk worden verzet. De maatregelen op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van natuur vragen verdere uitwerking waarbij de eigenaren en de belanghebbende gebruikers intensief worden betrokken. Bij een eerste acceptatie van ons voorstel door de Provincie, komen hiervoor de nodige middelen beschikbaar.
Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met onze gebiedsmanager Wouter de Waal gebiedsmanager@12reeuwijkseplassen.nl

Charlotte de Fraiture benoemt tot lid Plassenraad
Ten slotte vermeld ik hier graag dat we Charlotte de Fraiture, bewoner van het plassengebied, bereid hebben gevonden Marijke van Riel namens de eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen op te volgen als lid van de Plassenraad. Marijke gaat wegens verhuizing het plassengebied verlaten. In de volgende nieuwsbrief besteden we uitgebreid aandacht aan het vertrek van Marijke, die gedurende vele jaren haar steentje heeft bijgedragen aan diverse organisaties voor het wel en wee van het plassengebied.

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten