Gemeente werkt aan nieuwe visie Recreatie & Toerisme

De stichting volgt met aandacht de aangekondigde ontwikkeling van de nieuwe visie Recreatie & Toerisme van de gemeente. Deze visie wordt uitgewerkt voor alle deelgebieden in de gemeente. Als stichting zien we dat het Reeuwijkse plassengebied van groot belang is voor de recreatie en de watersport in het drukke en jachtige westen van ons land. De uitdaging is dat het gebruik in evenwicht moet blijven met de draagkracht van het gebied en met respect voor de natuurlijke omgeving.

Op ons verzoek geeft Saskia de Wit van het team Recreatie & toerisme ons een inkijk in de eerste stappen.

Bestuurlijk is besloten om de nieuwe visie voor recreatie en toerisme te verbinden met de onderwerpen cultuur, erfgoed, sport en gezondheid. Ook de onderwerpen bestemmingsbeleid, mobiliteit, infrastructuur, parkeren, voorkomen van verkeershinder door drukte, versterken van natuur, voorkomen van milieubelasting en natuur- en milieueducatie worden aan de visie gekoppeld. De visie krijgt zo een integraal karakter. Gelijktijdig met de visie wordt ook een uitvoeringsprogramma voor de periode 2025-2029 opgesteld.

Spreiding van drukte

Bijzondere aandacht in de uitwerking krijgt het onderwerp ’spreiding van drukte’. Het is zeer gewenst om meer aandacht voor andere deelgebieden dan voor deelgebieden die al veel bezoeken ontvangen, te vragen.

De gemeente wil de visie graag in samenwerking met partnerorganisaties zoals de Provincie, Staatsbosbeheer en de Groenalliantie ontwikkelen. Ook is het zeer gewenst om met lokale belangenorganisaties en ondernemend Bodegraven-Reeuwijk de beoogde koers af te stemmen. Vervolgens zal in een participatietraject met de inwoners over dit onderwerp worden gesproken. Het Novex-programma speelt daarbij een belangrijke rol.

Het team verwacht het visiedocument en het eerste uitvoeringsprogramma eind 2024 aan te kunnen bieden aan College en Raad.

Toelichting NOVEX programma

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn, wat er ruimtelijk moet worden ingepast. Zowel nationaal als regionaal. De twaalf provincies gaan nu aan de slag om – met de waterschappen en gemeenten – de nationale opgaven en doelen in te passen in de provinciale plannen.

In de provincie Zuid-Holland heeft het Groene Hart belangrijke cultuurhistorische waarde en waarde als kraamkamer voor bijvoorbeeld weidevogels. Het gebied is tegelijkertijd ook van groot belang als recreatief uitloopgebied voor miljoenen inwoners van de Randstad, voor voedselproductie en in toenemende mate ook voor het vasthouden van zoet water, het produceren van energie en verkoeling van omliggende steden.

De ruimte en kwaliteit van de leefomgeving van het Groene Hart staan echter onder druk. Een gebiedsgericht en tevens sector-overstijgende aanpak is noodzakelijk. Dit is alleen te realiseren door samenwerking met alle maatschappelijke partijen en intensieve bestuurlijke samenwerking.

Voor meer informatie: Het Groene Hart | De Nationale Omgevingsvisie

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten