Verslag bijeenkomst voor en met eigenaren in het gebied, 9 november 2021

In maart 2021 is de gebiedsvisie “Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” gepresenteerd. Bedoeld voor inwoners en eigenaren in het gebied om er kennis van te nemen en te vernemen wat men daarbij van belang vindt. Sindsdien is er veel gedaan en is er elan om meer samen het gebied te verbeteren.

 Nieuwe stichting

Ook is er het voornemen om een nieuwe stichting naast stichting VEEN op te richten voor de verdere uitvoering van de gebiedsvisie. Deze nieuwe stichting heeft de werktitel ‘De 12 Reeuwijkse plassen’. Dinsdag 9 november jl. werd er ’s avonds een bijeenkomst gehouden om particuliere eigenaren in de Reeuwijkse plassen erover bij te praten.

Discussie met belanghebbenden

In zalencentrum De Brug was er ondanks de corona een redelijke opkomst van eigenaren in het gebied. Hans Richters, voorzitter van eigenarenvereniging De Sluipwijkse en beoogd voorzitter van de nieuwe stichting begon de avond met een presentatie. Daarin keek Hans kort terug op de gebiedsvisie, de aanleiding ervoor en wat er het afgelopen half jaar is gedaan. In het kort komt het erop neer dat stichting VEEN veel heeft kunnen doen voor het gebied, maar er behoefte is aan professionalisering en betere financiering. De samenwerking daarmee op een hoger plan tillen in het gebied tussen veel partijen en eigenaren die allemaal hetzelfde belang hebben; hoe houden we de plassen mooi en aantrekkelijk. Er is veel gedaan de afgelopen jaren en toch kan de natuur een impuls gebruiken, de waterkwaliteit moet verbeterd, de drukte zo reguleren dat er ruimte blijft voor (water)recreatie.

Vragen

Er waren veel vragen vanuit de zaal, opheldering over wat de nieuwe stichting nu moet opleveren, waarom stichting VEEN niet ‘opwaarderen’, gaat de nieuwe stichting meer open en transparanter communiceren dan VEEN, komen we hiermee nou voorbij de conflicten die we in dit gebied iedere keer schijnen te moeten opzoeken, hoe faciliteer je nou dat achterbannen van dragende partijen in de De 13 Reeuwijkse plassen hun vertegenwoordiger erin meegeven wat belangrijk is, enzovoort.

Er werden ook stellingen geponeerd: eigenaren leveren zich uit en verliezen zeggenschap over hun eigendom op deze manier, de nieuwe stichting wordt te afhankelijk van een of enkele geldschieters en wie betaald, die bepaald. Ja, het wordt slagvaardiger, maar dan door eigenaren op te grote afstand te zetten doordat ze minder te vertellen hebben in de nieuwe stichting.

Hans Richters probeerde zo goed als mogelijk vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.

Communicatie

Hans Richters gaf ook aan dat er afgelopen jaar veel is gecommuniceerd, zoals met een webinar over de gebiedsvisie, met artikelen in de KijkopBodegravenReeuwijk, met allerlei gesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden en organisaties in het gebied.

Gebiedsbijeenkomst in januari 2022

Er wordt een gebiedsbijeenkomst in januari 2022 georganiseerd, er blijven klankbordgroepen met mensen en organisaties uit het gebied werkzaam op de thema’s natuur, waterkwaliteit, recreatie en beheer en onderhoud. Er wordt gedacht aan het opzetten van een nieuwsbrief over de actuele zaken rond de gebiedsvisie en de uitvoering ervan.

Nieuwe website

Er komt een nieuwe website waarop de stichting 12 Reeuwijkse plassen alles zal publiceren wat van belang is. Het kan uiteraard altijd beter, dat is ook waarom de nieuwe stichting een communicatieplan zal laten maken met input van alle relevante partijen in het gebied.

Meerwaarde nieuwe stichting de 12 Reewijkse Plassen

De meerwaarde van stichting De 12 Reewijkse Plassen zit in de mogelijkheid dat eigenaren en watersporters beter kunnen gaan samenwerken mét natuurpartijen zoals de ANBI-stichtingen als Aqua et Natura en sámen met Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente, Staatsbosbeheer en anderen. Een samenwerking die efficiënter en daarmee goedkoper beheer weet te regelen. Die meer geld weet te organiseren, meer professionaliteit, maar ook betere verantwoording ervan. Want subsidies zijn wel publiek geld dat we met z’n allen opbrengen.

VEEN zal worden omgevormd naar de nieuwe stichting, waarbij de inschatting is dat met de nieuwe stichting meer slagkracht op uitvoering en een geloofwaardiger positie t.b.v. fondsenwerving is te realiseren. De huidige taken als uitgifte vaarontheffingen worden dus door de stichting De 12 Reewijkse Plassen  overgenomen.

Professioneler beheer en fondsenwerving

Behalve een professionele betaalde plassencoördinator is verder ieder ander in stichting De 12 Reewijkse Plassen onbezoldigd bezig voor de samenwerking. De stichting De 12 Reewijkse Plassen zullen in principe geen eigen gronden verwerven, maar anderen faciliteren in verwerving en vooral het onderhoud ervan. Dat onderhoud moet echt op een hoger niveau want het gebied blijft kwetsbaar, ondanks bv. een investering zoals in de afgelopen jaren via de gebiedsdeal. En daarom is die betere samenwerking en vooral meer financiering nodig, via stichting De 12 Reewijkse Plassen.

Onderhoud naar een hoger niveau, erop beter samenwerken, die conclusie werd uiteindelijk door een groot deel van de zaal gedeeld. Evenals het gevoel ‘we moeten het samen doen’. Verhalen uit het verleden zijn er, daar vallen lessen uit te trekken en een nieuwe stichting is een nieuwe ronde nieuwe kansen. Die moeten we wel pakken, De  stichting De 12 Reewijkse Plassen.heeft te laten zien dat het werkt, heeft het voordeel van de twijfel zogezegd. Er is werk aan de winkel.

Het vervolg

Met wat is gehoord deze avond gaat stichting De 12 Reewijkse Plassen verder. Het lijkt goed in januari volgend jaar deze bijeenkomst nog een keer te herhalen en te laten zien wat er met het commentaar is gedaan. En vooral ook, te laten zien waar we dan staan en wat dat het gebied en de eigenaren kan opleveren. Wordt vervolgd dus.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.

Stichting 12 Reeuwijkse Plassen gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten