Nieuwsbrief september 2023

Betrokken bij de natuur

De zomer is voorbij en de drukte op de plassen neemt af met elk weekend. Toch hopen we nog op een paar mooie weekenden voordat de boot opgeborgen wordt voor de winter. Daarna zien we eigenlijk alleen nog werkboten, vissers en roeiboten de plassen oversteken. In deze nieuwsbrief verleggen we ook de aandacht, van het water naar de natuur op de oevers, met name de natuurvriendelijke oever (NVO). De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen heeft hier onlangs een mini-cursus over gegeven.

De natuur heeft echt een helpend handje nodig om de druk van bewoning, recreatie en vervuilende stoffen te kunnen weerstaan. Tijdens een rondje plas te voet valt op dat er mooi onderhouden percelen zijn met een diversiteit aan planten die afgewisseld worden door met braamstruiken en brandnetels overwoekerde stukken. Een gevolg van te veel stikstof en gebrek aan beheer.

Maar, laten we deze nieuwsbrief aftrappen met een woord van onze gebiedsmanager Wouter. Ja, de term plassencoördinator hebben we aan de wilgen gehangen. Als stichting kijken we over de grenzen van ons Plassengebied om ons te profileren bij de provincie en andere belangrijke partijen, daarbij hoort een voor externe contacten een begrijpelijke functienaam.

En daar land je dan

Wouters column

En daar land je dan als kersverse Gebiedsmanager in de 12 Reeuwijkse Plassen.

Een gebied dat ik me vooral herinner van een keertje zeilen als kleine jongen met mijn oom en tante. En met name dan dat de mast van die oude centaur doormidden brak. Wat natuurlijk voor de nodige commotie zorgde.

Maar verder is het nieuw. Het water, het land en de mensen. Nu is het vooral kennis maken en inwerken. In deze column deel ik graag mijn eerste indrukken.
Het Plassengebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Doel van het NNN is de achteruitgang van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en ze te herstellen en behouden door een samenhangend netwerk van natuur-gebieden te creëren. De provincies zijn verantwoordelijk voor het NNN. Zie kaartje

Oeverherstel, de 'Sluipwijkse' methode

Ties Ittman, Boswachter Staatsbosbeheer

In de Reeuwijkse polders zijn afkalving en inspoeling van oevers hot items. Hierdoor gaan hectares aan land verloren.

Om dit tegen te gaan wordt er hard gewerkt door Staatsbosbeheer aan gefaseerd oeverherstel in onder andere de polders Stein en Sluipwijk. Dit gaat op de ‘Sluipwijkse’ methode, die al vele eeuwen in het Plassengebied wordt toegepast. De terreingesteldheid en het weer bepalen het tempo.

De afkalving ontstaat door verschillende factoren: natte omstandigheden in met name de winters in combinatie met de vele aanwezige wintergasten zorgen voor een verlies aan samenhang in de vegetatie. Ook de invasieve Amerikaanse rivierkreeften maken de bodem weker door in de oevers te graven.
Heeft u thuis een lekke strandbal of lek opblaasfiguur liggen? Kapotte opblaasartikelen kunt u apart inleveren bij de milieustraat. Van 15 mei tot eind oktober staat hiervoor een speciale container op de milieustraat in o.a. Bodegraven:
Zomerse opblaasartikelen apart inzamelen en recyclen

Verslag mini-cursus Natuuroevers

De minicursus Natuurvriendelijke Oevers (NVO) van 13 en 16 september jl. was het vervolg van de minicursus uit december 2019. Ontwikkelingen en inzichten gaan tenslotte continu door. Op de theorieavond van 13 september werden 2 presentaties gegeven. De eerste werd verzorgd door John van Gemeren (Watersnip). De tweede presentatie was van Wilco van Roon (hovenier & bestuurder Hoogheemraadschap van Rijnland). Voor het praktijkgedeelte op 16 september werden de deelnemers in twee groepen rondgeleid naar een viertal voorbeelden van natuurvriendelijke oevers . Lees meer voor een gedetailleerd verslag en fotorapportage.
Het is weer tijd voor de 'najaarsschouw'. Tijdens deze schouw controleert het Hoogheemraadschap van Rijnland of het onderhoud aan sloten voldoende is uitgevoerd.
Vanaf 1 november is het Reeuwijkse plassengebied aan de beurt. Goed om te weten: er mogen meer waterplanten blijven staan. Voor meer info, zie HHR-onderhoud water

Bericht van de stichting

Door voorzitter Hans Richters

In elke nieuwsbrief geven we een kort inkijkje waar we ons als team zoal mee bezig houden.

Onze gebiedsmanager Wouter de Waal is voortvarend bezig zich verder in te leven in de complexe situatie van het plassengebied. Hij heeft daartoe al met vele ‘smaakmakers’ in het gebied gesproken en ervaringen uitgewisseld. Wouter heeft inmiddels een prachtige werkplek gevonden in het kantoor van Linkleaders aan de Einsteinstraat 5.

Misschien wat saai en intern gericht, maar zeker niet onbelangrijk: het maken van een degelijk Organisatiehandboek. Daarnaast treffen we voorbereidingen om de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP) weer uit de mottenballen te halen, zodat deze nog dit jaar in werking kan treden.
Een afbeelding van...
Op uitnodiging van de Provincie Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan een aanvraag om de stichting te kwalificeren voor deelname aan het Programma Landelijk Gebied.

Lezersvraag

In de volgende editie willen we ingaan op het thema klimaat. Heeft u misschien vragen op dit vlak die het plassengebied betreffen?

We vinden het leuk als u deze naar ons stuurt, dan leggen we dit voor aan een kenner uit het plassengebied en kan de kennis gedeeld worden met alle lezers.
E-mail Secretaris@12reeuwijkseplassen.nl


Aanmelden | Uitschrijven - Beheer je abonnement
© Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen
Nieuwenbroeksedijk 4a, 2811NJ Reeuwijk - info@12reeuwijkseplassen.nl